Vildängel

Bild på filmaffisch för Vildängel

Vildängel

Svenskt drama från år 1997

Jim flyttar till Norrland och placeras i en specialklass som håller på att sätta upp en musikal under ledning av en anarkistisk och engagerad lärare. Klassen består av ungdomar som anses oförmögna att ta del av den ordinarie undervisningen.

Betygsätt (5 röster):

© 2021 Fredrik M Andersson | besök även domänkoll