The Day the Earth Stood Still

Bild på filmaffisch för The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still

Amerikansk science fiction från år 2008

Den berömda forskaren, Dr. Helen Benson står ansikte mot ansikte med en utomjording som heter Klaatu, som har rest över hela universum för att varna mänskligheten om en överhängande global kris. För att rädda vår planet finns det bara en lösning, utplåna den mänskliga rasen helt.

Betygsätt (Inga röster):

© 2021 Fredrik M Andersson | besök även domänkoll